Ga direct naar productinformatie
1 van 1

DutchGrow

DutchGrow PHplus

DutchGrow PHplus

Normale prijs €8,46 EUR
Normale prijs Aanbiedingsprijs €8,46 EUR
Aanbieding Uitverkocht
Inclusief btw. Verzendkosten worden berekend bij de checkout.
Size
Label language
Binnen een werkdag verzonden

pH regelaar om de pH te verhogen.

DutchGrow pH Plus is ontworpen om de pH-waarde van het voedingswater te verhogen, waardoor het binnen het ideale bereik voor plantenopname blijft. Dit is vooral belangrijk in situaties waar het voedingswater een te lage pH-waarde heeft, wat kan leiden tot een verminderde beschikbaarheid van essentiële voedingsstoffen en een suboptimale plantengroei.

SKU:SKU: DG013021.1

Alle details bekijken

Informatie

Uitgebreide informatie

DutchGrow pH Plus: Optimaliseer de Voedingsomgeving

Een correcte pH-waarde is essentieel voor de efficiënte opname van voedingsstoffen door de planten. Zonder de juiste pH kunnen planten essentiële voedingsstoffen zoals stikstof, fosfor, en kalium niet goed opnemen, zelfs als deze voedingsstoffen in voldoende mate aanwezig zijn. Dit kan resulteren in voedingstekorten, groeiproblemen en verminderde opbrengsten.

pH Plus van DutchGrow biedt een veilige en effectieve manier om de pH-waarde te verhogen, waardoor de voedingsoplossing optimaal wordt voor de opname van voedingsstoffen. Het gebruik van pH Plus helpt bij het handhaven van een stabiele en geschikte voedingsomgeving, essentieel voor de gezondheid van de plant.

Het gebruik van pH Plus is eenvoudig: meet eerst de pH-waarde van je voedingswater. Indien de pH te laag is, voeg je geleidelijk pH Plus toe tot de gewenste waarde is bereikt. Het is van belang om na elke toevoeging goed te roeren en opnieuw te meten om overdosering te voorkomen. Regelmatige monitoring en aanpassing van de pH-waarde zijn noodzakelijk om optimale groeiomstandigheden te handhaven.

DutchGrow pH Plus is een onmisbaar product voor elke kweker die streeft naar de perfecte groeiomstandigheden voor hun planten. Door de pH-waarde binnen het ideale bereik te houden, zorgt pH Plus voor een optimale voedingsopname, wat leidt tot gezondere planten en een rijker oogstresultaat.

Gebruiksaanwijzing

  • Goed schudden voor gebruik.
  • Voeg 0,5ml PHplus per 10 liter
    voedingsoplossing toe.
  • Goed roeren.
  • Meet de pH-waarde.
  • Aanbevolen pH-waarde: 5,4 – 6,4.
  • Indien noodzakelijk de toevoeging
    herhalen tot de gewenste zuurtegraad is behaald.

Bewaarcondities

Verpakking hermetisch gesloten houden. Alleen in de originele verpakking bewaren.
Bewaren buiten bereik van warmte, licht en vorst. Aanbevolen bewaartemperatuur 10 - 30 °C.
Onverdund product niet in grondwater/oppervlaktewater of riolering laten komen.
Product is tenminste houdbaar tot 3 jaar na productiedatum.
Productiedatum/batchnummer: zie verpakking.

Waarschuwing

Bevat: kaliumhydroxide.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310 Onmiddellijk een arts raadplegen. P405 Achter slot bewaren. P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen.

UN1814

UFI: GW10-90Y6-Q00G-DAU1

pictogram

Safety data