Ga direct naar productinformatie
1 van 1

DutchGrow

DutchGrow PHmin

DutchGrow PHmin

Normale prijs €8,42 EUR
Normale prijs Aanbiedingsprijs €8,42 EUR
Aanbieding Uitverkocht
Inclusief btw. Verzendkosten worden berekend bij de checkout.
Size
Label language
Binnen een werkdag verzonden

pH regelaar om de pH te verlagen.

pHmin van DutchGrow is een krachtig, maar veilig te gebruiken middel om de pH-waarde effectief te verlagen. Het biedt kwekers de mogelijkheid om precieze aanpassingen te maken, zodat de voedingsoplossing altijd de ideale zuurgraad heeft voor maximale voedingsopname. Dit resulteert in gezondere planten, sterkere groei, en een verhoogde opbrengst.

SKU:SKU: DG013020.1

Alle details bekijken

Informatie

Uitgebreide informatie

DutchGrow pHmin: Essentieel voor Optimale Voedingsopname

Het nauwkeurig reguleren van de pH-waarde van het voedingswater is van cruciaal belang in elke vorm van plantenteelt. Een correcte pH-waarde zorgt ervoor dat planten in staat zijn de aangeboden voedingsstoffen efficiënt op te nemen. DutchGrow pHmin is speciaal ontwikkeld om de pH-waarde van het voedingswater naar beneden bij te stellen, waardoor het binnen het optimale bereik voor de planten wordt gebracht.

De juiste pH-waarde is afhankelijk van het soort plant en het groeimedium, maar ligt meestal tussen 5,5 en 6,5 voor de meeste planten. Wanneer de pH-waarde te hoog is, kunnen voedingsstoffen zoals ijzer, fosfor, en kalium minder goed opgenomen worden door de plant, wat leidt tot voedingstekorten en suboptimale groei.

pHmin van DutchGrow is een krachtig, maar veilig te gebruiken middel om de pH-waarde effectief te verlagen. Het biedt kwekers de mogelijkheid om precieze aanpassingen te maken, zodat de voedingsoplossing altijd de ideale zuurgraad heeft voor maximale voedingsopname. Dit resulteert in gezondere planten, sterkere groei, en een verhoogde opbrengst.

Gebruik van pHmin is eenvoudig: voeg het toe aan het voedingswater en meet de pH-waarde. Herhaal dit proces tot de gewenste pH-waarde is bereikt. Het is belangrijk om de pH regelmatig te controleren en indien nodig bij te stellen, omdat het water en de voedingsstoffen die planten verbruiken, de pH-waarde kunnen veranderen.

DutchGrow pHmin is een onmisbaar hulpmiddel voor kwekers die streven naar optimale plantengroei en -ontwikkeling. Door het creëren van de perfecte omstandigheden voor voedingsopname, helpt pHmin bij het realiseren van een gezonde, weelderige groei en een succesvolle oogst.

Gebruiksaanwijzing

  • Goed schudden voor gebruik.
  • Voeg 0,5ml PHmin per 10 liter voedingsoplossing toe.
  • Goed roeren.
  • Meet de pH-waarde.
  • Aanbevolen pH-waarde: 5,4 – 6,4.
  • Indien noodzakelijk de toevoeging
    herhalen tot de gewenste zuurtegraad is behaald.

Bewaarcondities

Verpakking hermetisch gesloten houden. Alleen in de originele verpakking bewaren.
Bewaren buiten bereik van warmte, licht en vorst. Aanbevolen bewaartemperatuur 10 - 30 °C.
Onverdund product niet in grondwater/oppervlaktewater of riolering laten komen.
Product is tenminste houdbaar tot 3 jaar na productiedatum.
Productiedatum/batchnummer: zie verpakking.

Waarschuwing

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310 Onmiddellijk een arts raadplegen. P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen.

UFI: 4T10-T08T-E000-Q07Y

pictogram

Safety data